Kulturens bildningsverksamhet

Studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet bedriver folkbildningsverksamhet inom sång, musik, dans, teater/drama, foto, film, media, mm. Kulturens är partipolitiskt och religiöst obundet. Kulturens har 20 medlemsorganisationer, tillika rikskulturorganisationer.

Kulturens musikenhet Evelyn med verksamhet på nio orter i landet hjälper musikutövare att uppnå sina musikaliska och konstnärliga ambitioner. Kulturens arbetar aktivt för att möjliggöra för fler att ta del av och utöva kultur. Kulturens är studieförbund det av, för och med kulturutövare.