SISAM - Skånes studieförbund i samverkan

SISAM samlar de Nio studieförbunden i Skåne och är en självklar mötesplats för att hantera studieförbundsgemensamma frågor och utmaningar.

Vi påverkar och opinionsbildar i folkbildningspolitiska frågor så att beslutsfattare ska ha en god kännedom om studieförbund och folkbildning. Vi stöttar samverkan i branschgemensamma frågor genom att vara en plattform för nätverk och erfarenhetsutbyte. SISAM för regelbundet dialog med Region Skåne inom ramen för Överenskommelsen mellan folkbildningen och Region Skåne.

Konferens 13 juni 2024, Eslövs medborgarhus

Tillsammans för demokrati

Studieförbunden utvecklar och bär demokrati i all verksamhet genom metoder, innehåll och samarbeten. Men hur ser vårt demokratiska handlingsutrymme ut? Vad anger de nya demokrativillkoren? Hur påverkar studieförbundens verksamhetsåtaganden? Når vi de som behöver mest? Och vad anger den regionala överenskommelsen? Dessa frågor och fler undersöker vi tillsammans under en heldag genom samtal, föreläsningar och praktiska övningar.

Arrangörer: SISAM och #ViMåstePrata

debatt231019

studieförbunden samlar skåne

I Skånska Dagbladet uppmanar vi Tidöpartiernas skånska riksdagsledamöter att stoppa de historiskt stora nedskärningen på studieförbunden.

Vi skriver bland annat:
"Studieförbunden kommer alltid att göra sitt allra bästa utifrån de förutsättningar vi får. Men regeringens 500 miljoner kronor i nedskärningar kommer att leda till att många människor inte längre kommer att kunna ta del av vår folkbildning. Det kommer att bli långt färre cirklar, kurser, spelningar och föreläsningar."

Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Det kommer att drabba deltagarna hårt.

Nedskärningen sker under tre år och når full effekt om den genomförs som planerat under 2026. Det är den största nedskärningen på studieförbunden någonsin och den största nedskärningen på något område i denna budget.

Studieförbunden samlar Sverige

Vi finns i hela landet, i alla kommuner. Vi når dem som är svårast att nå. Den infrastruktur som studieförbunden står för är avgörande för kulturen och civilsamhället.

Nedskärningen kommer att drabba deltagarna i studieförbundens verksamheter hårt. Verksamhet för ofrivilligt ensamma äldre, människor långt från arbetsmarknaden och människor med funktionsnedsättning finansieras i hög grad med statsbidrag. Här riskerar nedskärningarna att slå hårdast.

Vi kräver ett omedelbart stopp på nedskärningarna för studieförbund!