NBV, NYKTERHETSRÖRELSENS BILDNINGSVERKSAMHET

NBV, NYKTERHETSRÖRELSENS BILDNINGSVERKSAMHET, FÅR MÄNNISKOR OCH IDÉER ATT VÄXA.

Vi är Sveriges äldsta studieförbund. Vår historia sträcker sig tillbaka till 1894 då IOGT:s studieförbund bildades och vi fokuserar på tre områden: nykterhet och livsstil, delaktighet och inflytande samt utveckling av föreningsliv, nätverk och grupper.

Vi är ett partipolitiskt neutralt och religiöst obundet studieförbund och vår verksamhet bygger på fritt och frivilligt folkbildningsarbete. Vårt uppdrag kommer från våra medlems-organisationer och verksamheten möjliggörs genom tusentals ideella cirkelledare, förenings-funktionärer samt med stöd från stat, kommun och landsting.

NBV har sex avdelningar med ca 60 kontor i hela landet samt ett kontor i Bryssel.

NBV i Malmö hyser ett mindre personmuseum tillägnat Oscar Olsson - ”Studiecirkelns fader”. Oscar Olsson var en portalfigur inom den svenska nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen under 1900-talets första hälft, och en betydande person i den svenska studieförbunds-kulturen. På museet finns många av de böcker, artiklar och publicerade arbeten som Oscar skrev, i originalutgåvor. Du kan även se filmklipp med Oscar i olika sammanhang och lyssna till föredrag om svensk folkbildningshistoria och om Oscar Olssons livsgärning.