Kompetens, lokaler och demokrati ger stöd


Vårens tredje SISAMSAMTAL handlade om kulturorganisationer och folkbildningens roll för arrangörskapet. Fyra representanter från den idéburna kulturen samtalade om sina samarbeten med studieförbunden och vad det betyder. Några korta citat från samtalet belyser en del av det som kom fram.
Marianne Halling från Svenska Folkdansringen: Vi har fått teknisk hjälp och kunnat hitta möjligheter för webbinarier. Det är jättekul att man nått nya och fler personer genom det digitala. Det har betytt mycket för oss och vår verksamhet. Det är intressant att höra om de likheter som finns mellan de olika verksamheterna och vilka gemensamma men också olika behov och erfarenheter som kan finnas.

Måns Katzler från Svensk Live och Unga arrangörsnätverket: Har vi inte infrastrukturen med studieförbunden som kan hjälpa oss framöver så får vi problem. Vi behöver ha en infrastruktur så att alla kan uppleva kultur i hela landet. Det är engagemanget och orken (efter pandemin) som vi bland annat behövt stöttning i. För att bli fler medlemmar är det viktigt att prata demokrati och medbestämmande och där är studieförbunden viktiga.

Christel Larsson Lunderquist från Sveriges Körförbund: Genom studieförbunden kan man få kompetensutveckling och det har betytt, och betyder, mycket för oss. Vi har också fått stöd att komma igång efter pandemin, och under den fick vi stöd med det digitala. Det har varit oerhört viktigt för oss. Att vi genom att samverka med ett studieförbund får en starkare röst jämfört med om bara vår lilla förening ska ha kontakt med kommunen.

Max Hortannainen från SVEROK: Det har varit bra i samtalen med föräldrar och andra vuxna att kunna prata om att folkbildningen är en del av verksamheten. Det är viktigt att nu efter pandemin komma igång än mer, inte minst med att få igång våra styrelser igen. Studieförbundens fysiska lokaler också viktiga att ha tillgång till. Våra föreningar behöver ofta någonstans att vara, så lokaler och tillgängliga mötesplatser är viktiga för oss.

Paneldeltagarna var överens om att det blev ett givande samtal mellan de olika organisationerna, som har olika profiler i sina verksamheter och lockar olika typer av människor. Trots det såg man stora likheter i sitt förhållande till folkbildningen och studieförbunden men också till sina respektive medlemmar. Alla önskade större samverkan mellan de olika kulturyttringarna.
Samtalet leddes av Lisa Moraeus.