Brett samtal om hur folkbildningen kan bidra till kulturens återstart efter pandemin

Den 11 maj var det dags för vårens sista SISAMSAMTAL - det första fysiska! En hel förmiddag vigdes åt kultur, folkbildning och samverkan. På plats i Kristianstad hade vi samlat en panel med representanter från folkbildning, forskning och kulturpolitik. Dagen inleddes med en föreläsning av Amanda Stjernqvist från Studieförbundet Vuxenskolan som under det senaste året bedrivit praktiknära forskning om studiecirkeln som demokratiskt verktyg.
Därefter fick publiken ta del av starka och vackra bilder och berättelser från konstprojektet InGå som drivs av Folkuniversitetet.

Den andra halvan av förmiddagen ägnades åt ett engagerat panelsamtal utifrån frågor som Hur återstartar vi kulturen efter pandemin? Vilken roll spelar folkbildningen och särskilt studieförbunden som möjliggörare av kultur i vår region? På vilket sätt kan studiecirkeln vara ett demokratiskt verktyg och vilket stöd behöver föreningar och andra aktörer inom kulturlivet? Hur kan studieförbund och folkhögskolor samverka än mer? I panelen fanns Magnus Lunderquist (KD), ordförande i regionala kulturnämnden, Margaretha Clarén från SISAM, Amanda Mogensen från Skånes Folkhögskolor och Amanda Stjernqvist.
Moderator och samtalsledare var Lisa Moraeus.

Du kan ta del av hela SISAMSAMTALET i videon här: