ABF, Arbetarnas Bildningsförbund

GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG!

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) är Sveriges ledande studieförbund. Vi erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturarrangemang i alla landets kommuner.

ABF bildades för över 100 år sedan, den 16 november 1912. Bakom grundandet stod Socialdemokraterna, LO och Kooperativa Förbundet. Tanken var att samordna och utveckla den bildningsverksamhet som redan pågick inom arbetarrörelsen.

ABF kämpar fortfarande för att utjämna klasskillnaderna, och för att ge alla samma möjligheter, oberoende av kulturell bakgrund, bostadsort eller ekonomisk situation.

Övertygelsen om att demokratin ständigt måste återerövras är alltjämt en av grundtankarna inom organisationen.

Folkbildning är utbildning och bildning utanför den traditionella skolvärlden. Med verksamhet i hela landet, 59 medlemsorganisationer 53 organisationer med samarbetsavtal nationellt och 750 tusen deltagare årligen är ABF Sveriges ledande studieförbund.