DEBATT 231019

sTUDIEförbunden samlar skåne

I Skånska Dagbladet uppmanar vi Tidöpartiernas skånska riksdagsledamöter att stoppa de historiskt stora nedskärningen på studieförbunden.

Vi skriver bland annat:
"Studieförbunden kommer alltid att göra sitt allra bästa utifrån de förutsättningar vi får. Men regeringens 500 miljoner kronor i nedskärningar kommer att leda till att många människor inte längre kommer att kunna ta del av vår folkbildning. Det kommer att bli långt färre cirklar, kurser, spelningar och föreläsningar."