Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda bildades 1947 och har sina rötter
i de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, partipolitiskt
obunden organisation med cirka 14 000 aktiva
ledare och folkbildningsverksamhet i hela landet,
organiserade i sex regioner. Vi har ett förbundskansli
i Stockholm och ett studiecenter i Jerusalem. Våra
medlemsorganisationer finns främst inom frikyrkorna,
ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Våra samverkansparter
verkar inom kultur, kyrka och samhälle.

Verksamheten utgår från de tre profilområdena kyrka,
kultur och samhälle. I själva verket är verksamheten
ofta överlappande, inte minst eftersom det sker mycket
samhälls- och kulturarbete i samverkan med medlemsorganisationer
och samverkansparter inom de
tre kyrkofamiljerna. Det är också en av Bildas viktiga
uppgifter, att vara en brygga mellan kyrka och samhälle
där kulturen har ett viktigt egenvärde.