Ibn Rushd

FOLKBILDNING MED FOKUS PÅ MÅNGFALD, RÄTTIGHETER OCH LIVSÅSKÅDNING

Studieförbundet Ibn Rushd arbetar aktivt med att stödja och utveckla människors möjlighet till att organisera sig i föreningar och organisationer. Särskilt marginaliserade grupper stärks genom de möjligheter som organisering ger dem. Som ett led i vårt demokratiuppdrag stödjer vi våra föreningar och deltagare genom utbildning, finansiering och vägledning för att möjliggöra ett aktivt deltagande i samhället samt möjliggöra en organisering av särskilt marginaliserade grupper.

Alla är välkomna till Ibn Rushds verksamheter som finns över hela Sverige. Vi vill verka för att säkerställa demokrati och mänskliga rättigheter och arbetar aktivt för att stärka den svensk-muslimska identiteten. Med folkbildning som verktyg engagerar vi oss i samhällsdebatten, producerar studiematerial och erbjuder ett brett utbud av seminarier, studiecirklar och kulturarrangemang