Sensus

SENSUS - ETT STUDIEFÖRBUND MED MYCKET ENGAGEMANG

Sensus studieförbund lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor. Sensus utgår från ett rättighetsbaserat förhållningssätt och har ett aktivt hållbarhetsarbete.

Tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetspartners folkbildar vi hela Sverige. Vår profil är rättigheter, hållbarhet, livsfrågor och relationer.