Studiefrämjandet Skåne-Blekinge

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet via studiecirklar, i kulturprogram och i samarbete med föreningar med olika intressen i hela Skåne.

Studiefrämjandet är grundat på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande. Via dessa har vi en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur, och vi arbetar aktivt för en hållbar utveckling.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. I all vår verksamhet främjar vi mångfald och motarbetar främlingskap och rasism.
Mest av allt finns vi till för att hjälpa människor att utvecklas och lära sig tillsammans med andra, samtidigt som de har kul.

Kontakta oss på:
Telefon: 076-10 96 222
Epost: skaneblekinge@studieframjandet.se