LÄNKAR

STUDIEFÖRBUNDEN

De tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation. Här finner du kunskap om olika studieförbund och deras bidrag till demokrati, bildning och kultur över hela landet. Här finner du även information om det administrativa IT-system som nio av studieförbunden idag använder för att rapportera verksamhet.


REGION SKÅNE

Region Skånes hemsida listar bland annat information om studieförbunden, vilka bidragsregler som beslutats samt på vilka sätt Region Skåne samarbetar med folkbildningen.

FOLKBILDNINGSRÅDET

Folkbildningsrådets huvudsakliga uppgift är att fördela de pengar som staten ger till folkbildningen, och utvärdera om pengarna används som det är tänkt. På så sätt skapar vi förutsättningar för en fri och självständig folkbildning som svarar mot både individens och samhällets behov.