Ett nytt handslag för studieförbunden som bro, möjliggörare och ekosystem för kulturlivet?


När Skånes studieförbund i samverkan (SISAM) bjöd in till det första av fyra seminarier kring folkbildning och kultur, var såväl arrangörer som beslutsfattare överens om att vi behöver fler möten och samtal mellan människor och att studieförbundens breda och kravlösa verksamhet är en del av svaret på det behovet.
Samtalet lockade en bra bit över hundra deltagare via Zoom, där cirka 15 kommuner och Region Skåne var representerade. Medverkande i samtalet var Frida Trollmyr, kulturnämndens ordförande i Malmö, Mårthen Mirza, kulturchef i Lund, Hasse Jönsson, verksamhetsledare för The Tivoli i Helsingborg och Sofia Lindqvist-Lacinai, marknadschef och vice VD på Sweden Rock. Samtalet leddes av Lisa Moraeus.

Rubriken för samtalet "Vad betyder bidragen till folkbildningen för det lokala kulturlivet?" skapade ett konstruktivt samtal där såväl beslutsfattare och arrangörer var tydliga med hur de ser på studieförbundens betydelse för det lokala kulturlivet, men också kring behov av stöd och tydlig rollfördelning . Några sammanfattande citat från samtalet belyser det väl.

”Alla ska kunna vara delaktiga i samhället och ha förutsättningar för det. Studieförbunden kan fungera som en bro. Det behövs ett nytt handslag mellan folkbildningen och kommunerna.” - Frida Trollmyr
”När det gäller att samla upp unga människors engagemang inom musiken, där är vi helt beroende av studieförbunden.” - Sofia Lindqvist-Lacinai
”Studieförbunden är ett kit och möjliggörare inom det ekosystem som utgör kulturlivet. Vi inom kommunerna är helt beroende av studieförbundens arbete och stöttar det helhjärtat. Jag önskar att folk kunde se hur viktiga studieförbunden.” - Mårthen Mirza
”Jag kommer från studieförbundsvärlden och det har präglat allt jag gör. Jag tror det är oerhört viktigt att öppna barriärerna mellan stängd och öppen kultur.” - Hasse Jönsson

Givetvis diskuterades pandemins effekter för kulturen och för de som vill ta del av kulturlivet. Kanske kan pandemin få folk i allmänhet att reflektera över kulturens betydelse? Samtalet avslutades med en förhoppning att vikten av kultur kan lyftas mer framöver och att studieförbundens oerhört viktiga roll i samhället kommer att synliggöras mer.