"Folkbildningen är viktig för samhällets intellektuella infrastruktur "


Under vårens andra SISAMSAMTAL kretsade frågorna kring folkbildningens viktiga roll, i ljuset av hur den har tacklat och påverkats av den senaste tidens granskningar. Med ett särskilt fokus på vad det har inneburit för det fria kulturlivet.
Det var en väl lämpad panel som tog sig an frågorna i ett initierat och lyhört samtal. Här deltog Christer Nylander som är liberal ordförande i riksdagens kulturutskott och som därmed har fått hantera de många avvägningsfrågorna politiskt. Även Johan Söderman, professors vid Göteborgs universitet men också ledamot i Folkbildningsrådets styrelse har varit nära granskningen, liksom Åsa Sandström, avdelningschef för ABF Malmö och som då fått arbeta mitt i turbulensen.

Här följer några utplockade citat som får visa vad samtalet handlade om. Du kan se och lyssna till samtalet i sin helhet i inspelningen nedan.
Folkbildningen är viktig för samhällets intellektuella infrastruktur – att kunna göra allt plus få hjälp att tänka annorlunda och med det hjälp att tänka nytt. Det mötet är helt centralt. – Christer Nylander.
Folkbildningen hör framtiden till. Vi måste ha fler holistiska bildningsalternativ. Glöm inte att folkbildningen är en av de största kulturaktörerna. Att samverka i förening är demokrati i miniatyr. - Johan Söderman
Folkbildningens uppgift är att kunna hålla någon i handen när man inte riktigt vet var man är på väg och se hur det växer till något bredare. - Åsa Sandström
Folkbildningen främjar samtal mellan individer med olika ståndpunkter. Det är insikten som är det fina, inte åsikten - Johan Söderman
Framtiden ska kunna kanalisera alla typer av engagemang. Därför är det viktigt att det finns flera studieförbund och över hela Sverige. Och utan nationellt, regionalt och lokalt stöd är det svårt med en långsiktighet för studieförbunden och att kunna bjuda kvalitet. – Åsa Sandström
Att låta folkbildningen vara fri och styra sig själv, ställer krav på och en mognad hos politiken. – Christer Nylander

Christer tar med sig att våga utmana, ta makten i samhället och boosta sig själv. Folkbildningen kanske behöver nystarta sig själv likt för 100 år sedan. En konstruktiv utmaning för framtidens samhälle. Johan hoppas att samhället ser potentialen och möjligheten med folkbildning. Många framtidsutmaningar kan hjälpas genom föreningspedagogiken. Vi alla behöver detta i dagens samhälle mer än någonsin. Och att ge människor en andra chans. Åsa reflekterar kring hur vi ser på föreningslivets funktion och organisering. Kanske ett nytt handslag mellan stat/kommun och folkbildningen? Hur ser ett studieförbund ut i ett hybridmötenas samhälle där kommungränserna suddas ut?